Blog jeugdstudies

Wie zijn wij?

Wij zijn een team wetenschappers aan de Universiteit Utrecht dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van jongeren. Met ons onderzoek willen we wetenschap en maatschappij verbinden om zo iedere jongere in staat te stellen zich ten volste te ontplooien – ongeacht achtergrond, financiële middelen of opleidingsniveau van ouders. Hierbij kijken we naar de invloed van de sociale en culturele omgeving, in het bijzonder naar sociale ongelijkheid, digitale media, middelengebruik, eenzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en mentale gezondheid.